Geen ITRA punten

Geen ITRA-punten

In de afgelopen jaren is het ons gelukt om voor de 50 en 80 km SallandTrail ‘ITRA-punten’ te verkrijgen. Punten die bij grotere internationale trails gevraagd worden om je te kunnen kwalificeren. Dat is voor de SallandTrail2023 helaas niet gelukt.
Oorzaak:
Natura2000 en de zogenaamde Recreatieve Zonering op de Sallandse Heuvelrug hebben ervoor gezorgd dat we in steeds minder gebieden toestemming krijgen om onze routes uit te zetten. Pas op het laatste moment hebben we nu de definitieve routes vast kunnen stellen en vergunningen ontvangen. Daarnaast ontvingen we pas eind februari de Evenementenvergunning van de gemeente.
Voor het vooraf aanbieden van de routes ter verkrijging van de ITRA-punten is het (veel) te laat. Of er achteraf een aanvraag ingediend kan worden is nog onzeker.