Géén SallandTrail op 21 augustus!

Géén SallandTrail op 21 augustus

Het zit ons niet mee. Tot onze spijt moeten we jullie meedelen dat er géén SallandTrail plaats zal vinden op 21 augustus a.s. De commissie die de SallandTrail organiseert is unaniem tot dit besluit gekomen. Er is teveel onzekerheid over het tijdig verkrijgen van een vergunning van de gemeente Hellendoorn. De voorbereidingstijd komt hierdoor onder steeds grotere druk te staan en er is op dit moment nog steeds geen zicht op een vergunning.

Nieuwe landelijke versoepelingen zijn niet te verwachten vóór 13 augustus. Dat is een week voor de SallandTrail! Ook al wordt er dan misschien een vergunning afgegeven – al of niet met nieuwe voorwaarden – we kunnen zo gewoon geen goede organisatie garanderen. We willen de deelnemers, de groep vrijwilligers en overige betrokkenen bij de SallandTrail niet langer in onzekerheid laten.

We doen het goed en anders doen we het niet!

Onlangs hebben we een enquête uitgedaan naar iedereen die nog op de deelnemerslijst van 2020 stond. We bedanken eenieder die op de enquête heeft gereageerd. Uit de resultaten is gebleken dat veel mensen niet op 21 augustus aanwezig konden zijn. De vakantieperiode speelt daar natuurlijk een rol in maar het is aannemelijk dat de opleving van Covidbesmettingen daar ook in meespeelt. Ca. 30% van alle geënquêteerden zou op 21 augustus wel aanwezig kunnen zijn. We vinden het enorm vervelend dat we deze mensen opnieuw moeten teleurstellen, maar hopen op begrip voor het genomen besluit. We hadden jullie hier heel graag ontvangen!

Voor iedereen die op de deelnemerslijst van 2020 staat, geldt dat wij opnieuw de inschrijving doorschuiven. Deze blijft van kracht voor de eerstvolgende SallandTrail die hopelijk in maart 2022 plaats zal vinden (gepland op zaterdag 12 maart). Dat is een voordeel voor allen die niet op 21 augustus aanwezig konden zijn. Ook hun inschrijving blijft gewoon van kracht in plaats van de afgesproken kortingsregeling voor 2022.

We zullen iedereen tegen die tijd via een enquête de mogelijkheid bieden om aan te geven of er dan wel of niet deelgenomen zal worden.