Nieuwe datum

Wel voor even geveld, maar niet verslagen!

Wat een klap en wat een teleurstelling voor alle betrokkenen! Het Coronavirus bedierf het op 14 maart geplande trailfeestje van de SallandTrail volledig. Gelukkig ontvangen we van deelnemers en vrijwilligers enorm veel steun en begrip voor het noodgedwongen genomen besluit. Dat geeft steun en kracht om gewoon vooruit te kijken en de volgende stap te nemen: antwoord geven op de vraag: 

Wanneer kunnen we de SallandTrail 2020 wél door laten gaan??

Met heel veel dank aan de partners voor de snelle schakeling en zoektocht naar oplossingen, kunnen we nu, vrijdag de 13e maart, de datum voor de uitgestelde SallandTrail 2020 al bekend maken:

Zaterdag 22 augustus 2020

Natuurlijk hopen we dat iedereen die op de huidige deelnemerslijst vermeld staat, ook op 22 augustus de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan de SallandTrail 2020. Het zal niet voor iedereen uitkomen maar dat is logisch; dit is het beste wat we op dit moment kunnen doen.

Noteer 22 augustus in je agenda, op de koelkast, keukendeur en boven je bed! Wij zorgen ervoor dat we er opnieuw helemaal klaar voor zijn in augustus. Tot die tijd houden we jullie op de hoogte van het hoe en wat. Komt goed! (-;

Veel dank gaat uit naar de partners waarmee we dit kunnen realiseren:

Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Gemeente Hellendoorn en onze thuishaven Het Ravijn.