Aanpassing route ivm aanwezigheid Korhoenders!

Aanpassing route ivm aanwezigheid Korhoenders!!

Afgelopen week uitgenodigd voor een gesprek met vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en NatuurMonumenten. Twee van de drie grote gebiedseigenaren waar de routes van de SallandTrail doorheen gaan. Onderwerp van gesprek: aanpassing van de SallandTrailroute in het gebied dat onder Natura2000 valt. Niet alleen de SallandTrail zal hiermee te maken krijgen, maar ook andere evenementen moeten rekening houden met wijzigingen in de toegankelijkheid van delen van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug!

Voor de komende editie van de SallandTrail heeft dit nog geen gevolgen. Voor de editie van 2020 zullen we zeker aanpassingen in de route moeten aanbrengen.

Voor 9 maart hebben we in goed overleg besloten om de route van de 50 km en 50 Mijl op één punt toch nu al aan te passen. Daar is een fantastisch mooie reden voor! Juist in dat gebied zijn de afgelopen weken regelmatig waarnemingen van korhoenders gedaan! Het is een deel dat normaal vanaf 15 maart afgesloten wordt ivm het broedseizoen. Gezien de huidige waarnemingen van deze prachtige vogels, kon het broedseizoen wel eens wat eerder beginnen dit jaar! We hebben daarom besloten om dat gedeelte met rust te laten tijdens de SallandTrail. Werken we natuurlijk graag aan mee! (-;

In goed overleg met vertegenwoordiger van Landschap Overijssel – de derde grote gebiedseigenaar waar we mee te maken hebben – zijn er ook twee aanpassingen doorgevoerd in de route over de Archemerberg. Daar komen alleen de 50 Mijl ultralopers. Een pad dat door een gedeelte dat als ‘kwetsbaar gebied’ is aangemerkt hebben we laten vervallen.

De routes zijn hier inmiddels op aangepast. Zie voor meer informatie de pagina “Route”.